Weetjes

Het vreemde Franse bijgeloof top 10.

Ieder land heeft wel zijn eigen bijgeloof, zoals niet onder een ladder doorlopen of glas kapot laten vallen. Maar ook Frankrijk kan hier wat van. Hieronder vind je de top 10 van de meest bizarre soorten bijgeloof in Frankrijk.

1. Het brood verkeerd op tafel leggen

Dit bijgeloof komt voort uit de tijd van de Middeleeuwen waar de Franse bakkers het brood apart legden voor de beul. In de huidige tijd geloven de Fransen er nog steeds in dat zodra je een (stok) brood met de platte kant naar boven legt dit kwaad afroept over jezelf.

2Paraplu binnen openen

Dit komt vooral voor op delen van het Franse platteland waar het echt not done is om een paraplu binnen te openen. Dit heeft als reden dat twee beschermingen onder elkaar, zoals het dak en de paraplu samen een min vormt wat uiteindelijk ongeluk brengt.

3Met 13 man aan tafel gaan.

Bij de laatste avondmaal van Jezus waren 12 discipelen aanwezig aan tafel. Deze avond kwam niet tot een goed einde voor Jezus. Dit heeft ertoe geleid dat aan tafel gaan met 13 man nog steeds een kritiek puntje is in Frankrijk. Mocht het voorkomen dat er wel 13 man aan tafel gaan, dan wordt de tafel in tweeën gesplitst of wordt er voor een 14e persoon gedekt, om als het ware de duivel te foppen.

4Aansteken van 3 sigaretten met dezelfde lucifer.

We gaan terug in de tijd van de eerste Wereldoorlog. Tijdens het zien van de eerste twee lichtjes van de lucifer kon de vijand zijn geweer pakken en richten, om daarna de derde roker neer te schieten. Degene die als derde ging roken was daarom meestal de laagste soldaat of de jongste van de groep. De Fransen verbieden het zichzelf om 3 sigaretten aan te steken met dezelfde lucifer.

5Messen gekruist op tafel leggen.

Dit bijgeloof wordt ook wel , croiser les couteaux genoemd. Als je bestek tijdens het nuttigen van de maaltijd een kruis vormt is dit volgens veel Fransen een manier om het kwaad te verzoeken.

6. Met je linkervoet in de poep trappen brengt geluk.

Zodra je met je linkervoet in de poep trapt, zal dit volgens de Fransen geluk brengen in je leven. Dus gebruik vooral niet je rechtervoet.

7. Nooit nieuwe kleren dragen op vrijdag.

Zodra je nieuwe kleren draagt in Frankrijk op vrijdag zal dit net zo ongelukkig zijn als het breken van een spiegel. Nooit doen in Frankrijk dus!

 8. Geen gele chrysanten cadeau geven.

Dit is vooral een bijgeloof dat gekoppeld is aan de dag van Allerzielen, waarop de Fransen traditioneel chrysanten op de graven van hun familie en geliefden plaatsen. Er worden dan vooral gele chrysanten neergelegd. Dit zorgt ervoor dat zodra je iemand gele chrysanten cadeau geeft, je dus eigenlijk verwijst naar de begraafplaats.

   9. Nooit het dier doden dat je gebeten heeft

Zodra je het dier dood dat je gebeten heeft, zal de wond zich veel langzamer genezen wat tot implicaties kan zorgen. Dood daarom in Frankrijk nooit het dier dat je heeft gebeten.

  10. Zeemannen mogen het nooit over konijnen hebben aan boord.

Dit is vragen om problemen. Zelfs de Franse marine zal het nooit over konijnen hebben aan boord van het schip. Vroeger konden konijnen door het knagen schipbreuk veroorzaken. Dit is een reden dat deze dieren van boord verbannen werden.

Afbeeldingsresultaat voor bijgeloof quotes

Tags: , ,

Leave a Reply